Dự án bến du thuyền của Vũ "nhôm" nằm bên sông Hàn đã được hoàn thiện với cảnh quan rất...